Home Huisonderhoud Aktiviteiten Galerie Contact
TouwSlagerij.nl
Copyright Newbytes.nl  Webdesign 2015

Aktiviteiten

Wijkfeest smitshoek Pottenbakkerij 2016.

Dit jaar wordt er weer een wijkfeest georganiseerd op de pottenbakkerij op 27 augustus 2016. Gaat alleen door als er bewoners willen helpen met de organisatie. Meld je dus aan bij Ton Kriesel als je wilt helpen.  ton.kriesel@xs4all.nl

Andere Aktiviteiten, meer details in Smitshoekse Courant

14 mei Geraniums planten, zie de bon in de Smitshoekse Courant, lever deze uiterlijk 7 mei in Algemene Ledenvergadering 19 mei bij VV Smitshoek 20:00 uur Fietspuzzeltocht 18 juni, start 14:00 uur in Pottenbakkerij. Wil je je inzetten voor de wijk?, wordt dan vrijwilliger of bestuurslid van de wijkvereniging. Mail Ton voor meer info. Zie Smitshoekse Courant voor aanmeldingen en meer informatie.

Buurtpreventie

Met buurtpreventie wordt een team van vrijwilligers bedoeld, dat zich gezamenlijk inzet voor verhoging van het veiligheidsgevoel en voor verbetering van het leefklimaat in de wijk. Buurtpreventie wordt ook wel ‘burgerwacht’ genoemd, maar het is zeker geen extra 'bewakingsdienst' in de wijk. Het zijn oplettende wijkbewoners die bereid zijn anderen aan te spreken op ongewenst gedrag. Vanaf 2014 wordt buurtpreventie ook in andere delen van Barendrecht uitgerold. In het eerste kwartaal van 2014 starten we in Vrijenburg en Vrijheidsakker. Woont u in één van de deelnemende wijken (Riederhoek, Smitshoek, Centrum, Centrum-Oost, Noord, Binnenland, Vrijenburg of Vrijheidsakker) en wilt u zich ook aanmelden als vrijwilliger? Dat kan! Stuur een mail naar veiligheid@barendrecht.nl of bel met Marsha Rietbergen (coördinator Buurtpreventie) op (06) 409 375 82.
De Touwslagerij, de leukste straat van Nederland
Aktiviteiten